Dotační programy 2021

Chcete vyměnit starý kotel za tepelné čerpadlo a nemáte dostatek peněz na financování výměny?

Řešení existuje!

V roce 2021 lze získat státní dotaci na tepelné čerpadlo v rámci dvou programu.

Prvním programem je Kotlíková dotace, která umožňuje vyměnit kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo. V rámci programu Kotlíková dotace lze získat až 127 500 Kč na výměnu kotle.

Dalším programem je Nová zelená úsporám, která nabízí dotaci 60 000 Kč na tepelné čerpadlo nebo 75 000 Kč na tepelné čerpadlo v kombinaci se zateplením RD (oblast A0 – rekonstrukce objektu). Podmínkou pro získání dotace Nová zelená úsporám je instalované elektrické vytápění (elektrokotel, elektrické přímotopy) nebo lokální topidla (lokální kamna).

Rádi Vám pomůžeme s vyřízením dotace.

Více informací k jednotlivým dotačním programům najdete níže.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Kotlíková dotace 2021

 

Možnost získat Kotlíkovou dotaci na výměnu zdroje vytápění bude pokračovat i v roce 2021.
Podle informací z Ministerstva životního prostředí momentálně jsou otevřené výzvy ve třech krajích: Středočeském (do 30.6.2022), Karlovarském (do 31.10.2022) a Pardubickém (do 30.10.2021). Předpokládá se, že ostatní kraje vyhlásí výzvy v druhé polovině roku 2021. 
S vyřízením kotlíkové dotace Vám rádi pomůžeme a vyřídíme žádost o dotaci za Vás!

 

Jaký je postup?

 1. Pro zjištění základních informací nutných pro vypracování cenové nabídky na míru, prosíme Vás o vyplnění krátkého kontaktního formuláře ZDE: https://www.klimavex.cz/formular/TCAquarea
 2. Na základě tohoto formuláře vybereme pro Vás vhodné tepelné čerpadlo
 3. Zavoláme Vám, abychom si s Vámi domluvili termín technické prohlídky
 4. Na základě technické prohlídky Vám vypracujeme komplexní cenovou nabídku na klíč
 5. Po schválení nabídky za Vás vyřídíme žádost o dotaci

 

Základní podmínky k získání Kotlíkové dotace v roce 2021

 • Žádat mohou majitelé rodinných domů (nemovitost je zapsaná na katastru pod číslem popisným jako rodinný dům, nebo objekt k bydlení, nesmí obsahovat víc než 3 bytové jednotky), nelze žádat u rekreačních objektů, chat, hotelů, penzionů, ubytoven.
 • Zdrojem topení je kotel na pevná paliva s ručním přikládáním spadající do třídy 1. a 2. dle ČSN 303-5. (ne kotel s automatickým podavačem), který plní funkci hlavního zdroje vytápění rodinného domu (více než 50%). 
 • Pro kotle vyšší emisní třídy nelze žádat o „ Kotlíkovou dotaci".

 

Výše dotace

Poměr dotace se stanoví dle typu nového zdroje tepla.

 • Dotace 80 %
  - tepelná čerpadla, kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva (max. 120 000 Kč)
  + 7 500 Kč pro prioritní oblasti v katastrálním území obcí ze Seznamu prioritních měst a obcí – aglomerace se zhoršenou kvalitou ovzduší (www.opzp.cz – Výzvy – 16. výzva – Dokumenty)

 

Společnost, která bude realizovat instalaci k žádosti o „ kotlíkovou dotaci" dokládá položkový rozpočet realizace s uvedením SVT kódu tepelného čerpadla. Částka za realizaci je poté vepsána žadatelem do žádosti o dotaci.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nová zelená úsporám 2021

 

Nová Zelená úsporám (NZÚ) je program na podporu životního prostředí, zaštítěný Ministerstvem životního prostředí. Cílem je zvýšení energetické účinnosti budov a snížení emisí skleníkových plynů a dalších znečišťujících látek v ovzduší. 

S vyřízením dotace v programu Nová zelená úsporám Vám rádi pomůžeme a vyřídíme žádost o dotaci za Vás!

 

Jaký je postup? 

 1. Pro zjištění základních informací nutných pro vypracování cenové nabídky na míru, prosíme Vás o vyplnění krátkého kontaktního formuláře ZDE: https://www.klimavex.cz/formular/TCAquarea
 2. Na základě tohoto formuláře vybereme pro Vás vhodné tepelné čerpadlo
 3. Zavoláme Vám, abychom si s Vámi domluvili termín technické prohlídky
 4. Na základě technické prohlídky Vám vypracujeme komplexní cenovou nabídku na klíč
 5. Po schválení nabídky za Vás vyřídíme žádost o dotaci

 

Základní podmínky k získání dotace v rámci NZÚ v roce 2021 

 • Žádat mohou majitelé nemovitosti (nemovitost je zapsaná na katastru pod číslem popisným jako rodinný dům, nebo objekt k bydlení, nesmí obsahovat víc než 3 bytové jednotky), nelze žádat u rekreačních objektů, chat, hotelů, penzionů, ubytoven.  
 • Zdrojem topení nemovitosti je:
  • Lokální topidlo na tuhá paliva
  • Elektrické přímotopy / zde lze do uznatelných nákladů zahrnout i nové rozvody topení a radiátorů)
  • Elektrické kotle (po instalaci tepelného čerpadla lze el. kotel ponechat na místě jako záložní, případně bivalentní zdroj tepla)

Výše uvedené zdroje budou nahrazeny ekologickým zdrojem topení např. tepelným čerpadlem.

 • Pro kotle na pevná paliva s ručním přikládáním spadající do třídy 1. a 2. dle ČSN 303-5., který plní funkci hlavního zdroje vytápění rodinného domu (více než 50%) nelze v programu NZÚ žádat o dotaci, k tomuto je určená „kotlíková dotace“.

 

Výše dotace 

Maximální výška dotace v programu Nová zelená úsporám je 60.000 Kč na tepelné čerpadlo + 5.000 Kč na projekt. 
Maximální výška dotace v kombinaci se zateplením RD (oblast A0 – rekonstrukce objektu) stanoví 75 000 Kč.                       

Po akceptaci žádosti má žadatel 12 měsíců na realizaci výměny hlavního zdroje a doložení podkladů na proplacení dotace. 
3. výzva NZÚ je platná do 31. 12. 2021.

 

Výstavba rodinných domů 

Pro splnění parametrů stanovených pro novostavby v programu Nová zelená úsporám lze u stanovené výše měrné neobnovitelné primární energie splnit zadání pro kategorie B.0, B.1, B.2  např. instalováním tepelného čerpadla jako hlavního zdroje topení kromě povinné instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla, což poté zásadně ovlivňuje výši dotace. Jednorázové částky jsou 150 000 Kč, 300 000 Kč nebo 450 000 Kč.

Z uvedeného je zřejmé, že vyšší dotaci lze získat, pokud je postaven úspornější dům, využívající zpravidla více energií z obnovitelných zdrojů.
Poté lze získat až 50 % celkových způsobilých výdajů.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________