Adsorbční odvlhčování

Adsorpční odvlhčovač obsahuje rotační rekuperátor se silikagelem. Odvlhčený vzduch je ventilátorem hnaný přes suchou část rotoru se silikagelem, kde se vlhkost adsorbuje na povrch silikagelu a tak se vzduch odvlhčí. Následně se fouká odvlhčený vzduch do obsluhovaného prostoru. Část odvlhčeného vzduchu se používá na regeneraci rotoru tím, že se ohřeje na el. ohřívači a přechodem přes vlhkou část rotoru odebírá vlhkost ze silikagelu (desorpce – 
regenerační sekce). 
Odvlhčovač může pracovat v manuálním nebo automatickém režimu. Manuální režim znamená nepřetržité odvlhčování bez měření vlhkosti. Při provozu v automatickém režimu je nutné připojit externí hygrostat nebo senzor rosného bodu s hygrostatem. V takovém případě se zařízení při dosažení přednastavené vlhkosti automaticky vypne.
Oproti klasickému kompresorovému odvlhčování dokáže adsorpční odvlhčovač odvlhčit obsluhovaný prostor na enormně nízké hodnoty relativní vlhkosti.