Rekuperační jednotka

Rekuperační jednotka
Jméno
Příjmení
Adresa
Telefon
Email
Poznámka
 

 

Potřebuji rekuperační jednotku? ANO! 

Větrání okny v dnešní době nestačí, protože venkovní vzduch při otevřeném okně není zbaven prachových částic, zápachu, pylu či alergenů a teplota přívodního vzduchu je závislá na venkovní teplotě.

Větrání rekuperační jednotkou je jednoznačně účinnější a úspornější oproti větrání okny. Rekuperační jednotky Dantherm vytvářejí zdravé a příjemné vnitřní klima a šetří energii, neboť rekuperují teplo z odváděného vzduchu a přenášejí jej do přiváděného čerstvého vzduchu. Díky větrání interiéru rekuperační jednotkou odstraníte nadbytečnou vlhkost, obdržíte čistý vzduch bez alergenů a pylů a zároveň ušetříte za energie. 

S výběrem rekuperační jednotky Vám rádi pomůžeme.
Stačí jen pár kliků na vyplnění krátkého kontaktního formuláře, poté pro Vás vypracujeme cenovou nabídku zcela zdarma a pomůžeme Vám s vyřízením dotace v rámci programu Nová zelená úsporám.  

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Dotační program "Nová zelená úsporám"

 

Nová Zelená úsporám (NZÚ) je program na podporu životního prostředí, zaštítěný Ministerstvem životního prostředí. Cílem je zvýšení energetické účinnosti budov a snížení emisí skleníkových plynů a dalších znečišťujících látek v ovzduší. 

S vyřízením dotace v programu Nová zelená úsporám Vám rádi pomůžeme a vyřídíme žádost o dotaci za Vás!

 

Jaký je postup? 

  1. Pro zjištění základních informací nutných pro vypracování cenové nabídky na míru, Vás prosíme o vyplnění krátkého kontaktního formuláře níže nebo výše.
  2. Na základě tohoto formuláře Vám zavoláme abychom zjistili dodatečné informace pro vypracování cenové nabídky na míru. 
  3. Po schválení nabídky za Vás vyřídíme žádost o dotaci.

 

Základní podmínky k získání dotace v rámci NZÚ v roce 2021 

  • V rámci tohoto dotačního programu je mimo jiné podporována instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla do dokončených rodinných domů. Podporovány jsou centrální systémy (podoblast podpory C.4.1) a decentrální systémy (podoblast podpory C.4.2).
  • O podporu v této podoblasti je možné žádat buď současně s podáním žádosti o podporu z oblasti podpory A (zeteplení, výměna oken a dveří) nebo i samostatně. Samostatné podání žádosti je možné pouze v případě, že instalací systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla dojde k úspoře měrné potřeby tepla na vytápění minimálně 20 %.
  • Minimální požadovaná účinnost zpětného zisku tepla při projektem stanovených výkonových stupních (průtocích čerstvého vzduchu) je 75 % pro centrální systémy a 70 % pro decentrální (lokální) systémy. Účinnost podporovaného zařízení musí být prokázána měřením dle příslušných technických norem. Mezilehlé hodnoty je možno interpolovat.
  • Podmínkou pro získání podpory v této podoblasti podpory je dosažení průvzdušnosti obálky budovy n50 <= 2,5 [h-1].
  • Splnění požadavku na maximální průvzdušnost obálky budovy n50 musí být doloženo protokolem o měření průvzdušnosti obálky budovy, který bude v souladu s metodickým pokynem k upřesnění pravidel pro měření průvzdušnosti obálky budovy.
  • Větrací systém musí být navržen dle platných norem a musí zajišťovat nucené větrání všech obytných místností a místností s předpokládaným dlouhodobým pobytem osob (tj. včetně např. kanceláří a provozoven, pokud se v domě nacházejí).
  • O dotaci v této podoblasti podpory může vlastník domu požádat na jeden rodinný dům pouze jednou za dobu trvání Programu, a to i v případě rozšíření domu o další bytové jednotky apod.

 

Výše dotace 

Maximální výška dotace v programu Nová zelená úsporám pro RD na instalaci centrálního systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla je 100 000,- Kč na rekuperační jednotku + 5 000,- Kč na projekt.


Maximální výška dotace v programu Nová zelená úsporám pro RD na instalaci decentrálního systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla je 75 000,- Kč na rekuperační jednotku + 5 000,- Kč na projekt.
                     

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Pro více informací jak funguje rekuperační jednotka, jaké jsou výhody větrání rekuperační jednotkou, přečtěte si článek na našem blogu: https://www.klimavex.cz/blog/rekuperacni-jednotky/14

Přehled rekuperačních jednotek naleznete tady: https://www.klimavex.cz/rekuperacni-jednotky/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rekuperační jednotka
Jméno
Příjmení
Adresa
Telefon
Email
Poznámka