Vzduchové clony

Vzduchové clony se používají v uzavřených prostorách, které vyžadují často otevřené vstupní dveře, ať už z důvodu zvýšeného pohybu osob nebo manipulační techniky. Vzduchová clona poskytuje efektivní tepelnou izolaci a napomáhá k udržování příznivé teploty uvnitř budovy. V zimě omezuje vzduchová clona pronikání chladného vzduchu zvenku, v létě pak úniku klimatizovaného vzduchu ven z budovy. Kromě značných energetických úspor přinášejí vzduchové clony i jiné výhody a těmi jsou například zabránění vstupu nežádoucích venkovních elementů, jako je prach, dým, pach nebo hmyz. Elegantní design vzduchových clon umožňuje instalaci clon do jakéhokoliv prostředí.
Vzduchové clony se liší zejména šířkou - nejčastější je 1m, 1,5m a 2m a typem ohřevu - elektrický nebo vodní. Clony bez ohřevu jsou cenovo nejpřijatelnější řešení, no vyžadují optimální teplotu v prostoru.