Nová zelená úsporám je zpět! Cílem tohoto dotačního programu sponzorovaného Ministerstvem životního prostředí je zvýšit energetickou účinnost budov a snížit emise skleníkových plynů a dalších znečišťujících látek do ovzduší. V jeho rámci si můžete zažádat o dotace na zateplení, výměnu kotlů a kamen, fotovoltaiku a další úsporná opatření. Tento článek se zaměřuje na žádání o dotace na tepelná čerpadla, rekuperační jednotky a klimatizace. Podmínky uvedené v textu platí od září 2023.

Pokud zjistíte, že máte právo na některou z následujících dotací, můžete se na nás obrátit a veškerou administrativu rádi vyřídíme za Vás.

 

Tepelná čerpadla

 

Tepelná čerpadla jsou ekologickým a uživatelsky nenáročným způsobem vytápění s nízkými provozními náklady, ale s jejich pořízením se pojí poměrně vysoké výdaje. Pomocí dotace v rámci Nové zelené úsporám je možné vstupní investici snížit dvěma způsoby.

Kotlíková dotace – vhodné pro nízkopříjmové domácnosti

Tento program byl spuštěn, protože od 1.9.2024 bude zakázáno vytápět neekologickými kotli I. a II. emisní třídy. V rámci tohoto programu lze požádat o příspěvek na tepelné čerpadlo (až 180 000 Kč), pokud splňujete následující podmínky:

 • Současným zdrojem vytápění je kotel na pevná paliva s ručním přikládáním spadající do třídy I. nebo II. dle ČSN 303-5, který plní funkci hlavního zdroje vytápění rodinného domu (vytápí z více než 50%)
 • Dotace pokryje maximálně 95% výdajů
 • Žadatel je vlastník rodinného domu nebo trvale obývaného rekreačního objektu ohrožený energetickou chudobou, tedy:
  • Všichni členové domácnosti pobírají starobní nebo invalidní důchod III. stupně
  • Jeden z členů domácnosti pobírá příspěvky na bydlení

Nová Zelená úsporám

Aby bylo žádosti o tuto dotaci vyhověno, je nutné splňovat následující podmínky:

 • Žadatelem musí být vlastník, stavebník nebo nabyvatel rodinného domu, bytového domu nebo rekreačního objektu, v němž má nějaká osoba uvedeno trvalé bydliště.
 • NZÚ může v základu pokrýt až 60% nákladů (i v kombinaci s dalšími opatřeními) na realizaci, zbylých 40% je nutné pokrýt z vlastních zdrojů.
 • Současným zdrojem vytápění je kotel na pevná paliva s ručním přikládáním spadající do třídy I. nebo II. dle ČSN 303-5 nebo plynový kotel starší 20 let, který plní funkci hlavního zdroje vytápění rodinného domu (vytápí z více než 50%) nebo rekreačního objektu, který je trvale obýván.

Pokud o dotaci žádáte a vaším hlavním zdrojem vytápění je plynový kotel starší dvaceti let, je pro její kladné vyřízení nutné, aby budova byla alespoň částečně zateplena (splňovala minimálně klasifikační třídu D).

 

Klimatizace

 

Dnešní klimatizace jsou schopné, kromě chlazení a čistění vzduchu, také vytápět. Pokud se klimatizací umožňující vytápění chystáte nahradit starý neekologický kotel nebo elektrické vytápění (elektrokotel, přímotopy), můžete mít díky programu Nová zelená úsporám nárok na dotaci. Pro získání finančního příspěvku je nutné splňovat následující podmínky:

 • Žadatel musí být vlastníkem dokončeného rodinného domu, bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu
 • Klimatizace musí sloužit jako hlavní zdroj vytápění v domě či bytě
 • Musí spadat do třídy energetické účinnosti minimálně A++

Pokud tyto podmínky splňujete, máte nárok na příspěvek ve výši až 50% nákladů za výměnu.

 

Rekuperační jednotky

 

Rekuperační jednotky umožňují větrání se zpětným získáváním tepla – zvyšují tak energetickou účinnost budovy, protože nakumulované teplo nevypouštíme okny ven. Zároveň přiváděný čerstvý vzduch čistí a zbavují ho tak alergenů, plísní, bakterií a dalších nečistot, takže zkvalitňují vnitřní prostředí.

Na rekuperační jednotky je díky dotačnímu programu Nová Zelená úsporám možné čerpat dotace až do 105 000 Kč (max. 50% nákladů), pokud splňujete tyto podmínky:

 • Jste vlastníkem rodinného domu nebo řadově uspořádaných bytových jednotek
 • Chcete instalovat systém s minimálně 75% účinností zpětného zisku tepla pro centrální systémy a 70% účinností pro decentrální systémy

Pokud Vás některá z možností využití dotace zaujala, můžete nás kontaktovat zde. Rádi Vám pomůžeme s výběrem ideálního zařízení pro Vaše potřeby a získáním dotace.

Diskuse