Rádi Vás informujeme, že kraje Olomoucký, Jihočeský, Ústecký a Vysočina plánují vyhlásit DOVÝZVU
III. VLNY KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ. Rámcové podmínky zůstanou stejné.

Dle oficiálních informací:

  • OLOMOUCKÝ KRAJ - veškeré informace k vyhlášené výzvě, včetně formuláře žádosti budou zveřejněny dne 27. 7. 2021 na www.olkraj.cz/kotlikovedotace  a na úřední desce Olomouckého kraje. Termín evidence žádostí bude nastaven ke dni 30. 8. 2021 od 10:00 hod.
  • ÚSTECKÝ KRAJ - vyhlášení výzvy se očekává v průběhu srpna 2021. Příjem žádostí bude zahájen 6.9.2021 (schváleno Zastupitelstvem ÚK).
  • JIHOČESKÝ KRAJ - veškeré podklady a informace pro vyplnění a podání žádosti v rámci 2. výzvy 3. vlny kotlíkových dotací budou zveřejněny od 30. 7. 2021 na webových stránkách Jihočeského kraje v sekci „Kotlíkové dotace“ https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/. Rámcové podmínky pro získání dotace zůstávají stejné jako v 1. výzvě 3. vlnykotlíkových dotací, až na způsob podání žádosti, který bude probíhat přes webovou aplikaci „Portál občana. Žádost bude možné podat od 6. 9. 2021. Zpětná uznatelnost výdajů u 2. výzvy 3. vlny  kotlíkových dotací je stanovena zpětně od 15. 7. 2015.
  • KRAJ VYSOČINA - vyhlášení výzvy se očekává v průběhu srpna 2021 a příjem žádostí bude zahájen v druhé půlce září 2021. Veškeré informace budou zveřejňovány na stránce: https://www.kr-vysocina.cz/kotliky.asp

Zdroj informace: tisková zpráva MŽP, komunikace s odborníky na Kotlíkové dotace v jednotlivých krajích.

Diskuse